Våra värderingar

Våra värderingar är basen i vår kultur och påverkar allt vi gör. Delar du dem?

 

Respekt

Vi visar respekt för varandra och förstår att våra olikheter behövs
för att skapa ett vinnande team.
 

Ansvar

Vi tar ansvar för vårt arbete och tummar aldrig på kvaliteten.
Vi är stolta över hur vi löser våra uppgifter.
Vi agerar när vi ser problem.

 

Resultat

Vi är resultatorienterade och gör vårt bästa för att få nöjda kunder.
Vi vågar anta nya utmaningar och strävar efter ständiga förbättringar.