Energi

Elcertifikat

För att främja användningen av förnybar energi finns i Sverige ett system med elcertifikat. För Fiskeby innebär det att vi får elcertifikat för den andel av elproduktionen som baseras på förnybart bränsle. De elcertifikat som inte används för eget bruk säljer vi.

Utsläppsrätter

I Europa finns ett handelssystem för utsläpprätter  med syfte att minska utsläppen. Företag tilldelas utsläppsrätter i ton CO2 utifrån vilka bränslen som används. Fiskeby har en effektiv energianläggning och använder inte alla de utsläppsrätter vi tilldelas. Vi säljer de utsläppsrätter vi inte använder.