Nyhetsarkiv

Postad 2016-03-15

Visste du det här om vatten på Fiskeby?

För att tillverka kartong krävs mycket vatten. Vid kartongmaskinens början är andelen vatten i pappersmassan så hög som 99%. Färdig kartong består till 7% av vatten.

På Fiskeby renas det använda vattnet i flera steg. I steg ett förs vattnet till vår nya biogasanläggning. Här blir rester av pappersfiber i vattnet näring åt anaeroba (syrefria) bakterier som bildar biogas. I steg två renas vattnet färdigt i vår luftade vattenreningsanläggning.

Nytt vatten behöver också tillföras till Fiskebys vattenkretslopp. Vi hämtar vatten från intilliggande Motala Ström. Cirka 5 % av vattenvolymen ersätts med nytt vatten varje timme.

95% av det vatten som används vid kartongtillverkning inom EU återanvänds. Källa: CEPI

 

 

 

 

‹ Tillbaka till nyheter