Nyhetsarkiv

Postad 2016-01-26

Visste du det här om kartongåtervinning?

  • Papper och kartong är det förpackningsmaterial som återvinns mest inom EU.
  • Återvinningsgraden i Europa är 72 %.
  • Över 50% av alla kartongförpackningar i EU är tillverkade av returpapper.
  • En pappersfiber kan återvinnas fem till sju gånger innan den är utsliten.

Men hur kan Fiskeby veta när en pappersfiber är utsliten, är det många som undrar.
Jo, när en pappersfibrer slits delas den upp i mindre och mindre delar. När dessa delar är tillräckligt små följer de inte längre med kartongen ytterligare ett varv ut i samhället.

Så här går det till. Vid det ställe i kartongmaskinen där vi tar bort vatten från pappersmassan (det så kallade våtpartiet) följer alltför små och utslitna fiberdelar helt enkelt med vattnet istället för att följa med de större och starkare pappersfibrerna som bildar ny kartong.  

Men den utslitna pappersfiberns resa slutar inte än. Vattnet från kartongmaskinen som innehåller de utslitna pappersfibrerna går vidare till Fiskebys nya biogasanläggning. Här blir de små fiberdelarna näring åt anaeroba (syrefria) bakterier som bildar biogas. På så vis får vi användning även av de utslitna fibrerna.

Läs mer om kartong- och pappersåtervinning i Europa: www.procarton.com

Läs mer om hur vi återvinner kartong och papper på Fiskeby: www.fiskeby.com

 

 

‹ Tillbaka till nyheter