Nyhetsarkiv

Postad 2015-12-01

Film om kartongåtervinning

På Fiskeby tillverkar vi förpackningskartong av 100 % returfiber. Vi tar som enda bruk i Skandinavien emot använda plastbelagda förpackningar, exmpelvis mjölkkartonger. 

De kartongförpackningar som du lämnar in till återvinning blir till ny kartong hos oss, vilket är bra för miljön. Det sparar på både resurser och energi. Återvinning bidrar till ett effektivt nyttjande av naturens resurser och det går dessutom åt mindre energi att tillverka kartong av returfiber än av färska fiber. 

Vi tar tillvara på allt returmaterial som vi köper in. Det som inte kan användas för att tillverka ny kartong, exempelvis plast, eldas i vår energianläggning tillsammans med andra återvunna produkter. Där blir den till ånga som används vid kartongtillverkningen. Fiskeby är självförsörjande på ånga och vi tillverkar cirka 40% av vårt elbehov i egen regi.

Se ett filmklipp om hur kartongåtervinning går till hos oss.

 

‹ Tillbaka till nyheter