Nyhetsarkiv

Postad 2012-01-09

Förbättrad vattenrening

Ett nytt system för Fiskebys vattenrening är nu i drift efter en lyckad intrimnings- och provperiod. Sommaren 2011 installerades ny mätutrustning och programvara för Fiskebys vattenrening och under hösten har systemet trimmats in och provkörts. 

Fiskeby använder vatten från Motala Ström vid kartongtillverkningen. Innan vattnet släpps åter till strömmen renas det i en biologisk reningsanläggning. För att mikroorganismerna i reningsanläggningen ska kunna bryta ner det organiska materialet krävs tillsatser av kväve och fosfor i vattnet. Ny utrustningen har installerats som gör det möjligt att styra denna dosering på ett bättre sätt än tidigare. Bättre mätinstrument och ett nytt avancerat processtyrningssystem ger Fiskeby möjlighet att styra närsaltdosering och vattenreningsanläggningen på ett optimalt sätt. Det ger betydligt bättre stabilitet i vattenkvaliteten. Fördelarna med den nya utrustningen är flera. Den leder till stabilare drift av reningsanläggningen, lägre elförbrukning, lägre kemikalieförbrukning och lägre utsläpp av organiskt kol i vattnet (TOC).

‹ Tillbaka till nyheter